Vergoeding van jouw zorg in 2022

Per 1 januari 2022 verandert de wijze waarop zorg bekostigd wordt. Informatie over het zorgprestatiemodel vind je in deze brochure. Hieronder vind je informatie over vergoedingen, facturatie en betalingen.

Gecontracteerde zorg

Voor het jaar 2022 heeft Marie-Jeanne Haack een contract afgesloten met DSW. Dat betekent dat alle kosten van de behandeling in haarpraktijk vergoed worden als je via DSW verzekerd bent. De declaraties kan zij direct bij DSW indienen.

Niet-gecontracteerde zorg

Met andere zorgverzekeraars heeft zij geen contract afgesloten.  Dat betekent dat je een deel van de zorg zelf moet betalen. Je verzekering moet je op de hoogte stellen van de hoogte van de vergoeding. Het is het beste om dit schriftelijk te laten vastleggen. De zorgverzekering is ertoe verplicht je schriftelijk informatie te verstrekken op jouw (schriftelijk) verzoek. De AGB-code van de praktijk die je daarbij kan vermelden is 03095145. Wij factureren 100% Nza tarief.

Niet-gecontracteerde zorg / Restitutiepolissen

Een restitutiepolis vergoedt 100% van het Nza tarief. Voor een overzicht kun je de volgende webpagina raadplegen. (https://contractvrijepsycholoog.nl/restitutie-polis/).

Factuur en betaling

Het eigen risico dien je zelf te betalen.

Vanaf 1 januari krijg je bij niet-gecontracteerde zorg een factuur met daarop vermeld de geleverde diensten. Deze betaal je die direct of maandelijks. Je dient dan de factuur in bij je zorgverzekering.

Tarieven

De tabellen met de uurtarieven van de verschillende medewerkers zullen te zijner tijd op onze website gepubliceerd worden. Ze zijn in te zien op de website van de overheid: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_640959_22/1/

Language