Leonie der Kinderen

Vaktherapie drama

Visie:

Dramatherapie werkt ervaringsgericht. De elementen van theater en spel worden door de therapeut methodisch zo toegepast, dat deze als veilig worden ervaren, in overleg met de client. Dit nodigt uit tot het vormgeven en uiten van emoties, ervaringen en ideeën. De ‘alsof’ situatie biedt de mogelijkheid te experimenteren met nieuw gedrag. De behandeling is gericht op het bereiken van veranderingen in denken, voelen en handelen. Mijn dramatherapeutische achtergrond heeft mij geleerd hoe ik expressie, beweging en kunstelementen af kan stemmen op degene waar ik mee werk. Soms betekend dat dat er wat meer gepraat wordt en soms wil iemand juist echt de ervaring induiken. Bijvoorbeeld om meer contact te maken met gevoelens of het lichaam, of om specifieke vaardigheden te oefenen. 
Ik vind het belangrijk om in overeenstemming te werken in een gelijkwaardige relatie. De therapeutische relatie is een zeer belangrijk onderdeel van de therapie en dient met rust en aandacht vorm te worden gegeven. Daarnaast werk ik graag rond eigenwaarde en de relatie met jezelf, iets dat vaker dan niet een belangrijk onderdeel van ontwikkeling of herstel vormt.

Achtergrond:

Tijdens mijn opleiding tot dramatherapeute richtte ik me op jongeren met persoonlijkheidsproblematiek. Aansluitend heb ik met diverse doelgroepen gewerkt binnen instellingen (SGLVB jongeren en volwassenen, ontwikkelingsproblematiek). In mijn eigen praktijk werk ik met stemmingsstoornissen, laag zelfbeeld, AD(H)D en trauma, voornamelijk met volwassenen. Bijscholing heb ik gevolgd rond specifieke dramatherapeutische methodes en humanistiek. Tevens verdiep ik mij in kennis en vaardigheden om die het werken rond het lichaam ten goede komen zoals fysiologie, yoga, intimiteitswerk, de ademhaling en dans en beweging. 

 


Contact en registratiegegevens:

E-mail: info@centrumvaktherapie.nl

Telefoon: 06-22328501

Website: www.centrumvaktherapie.nl 

AGB code praktijk: 90067911

AGB code persoonlijk: 90067911

KvK nummer: 14076205


Doelgroep:

Iedereen wonend of werkend in postcodegebieden 6211, 6212, 6221 en 6222.


Wachttijd:

Ik neem binnen twee dagen contact op en een eerste afspraak kan meestal binnen 2 weken plaatsvinden.


Klachtenregeling:

Een klacht kan bij voorkeur worden ingediend rechtstreeks bij mijzelf. En wanneer dat nodig zou zijn bij het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij informeren over de mogelijkheden en eventuele verder procedure.


Kwaliteitskader:

Ik ben geregistreerd lid van de Federatie Vaktherapeutische beroepen (FVB).


Prijzen:

Via het DBC van praktijk Griend3.

 
Language