Virgine Hartmann

Vaktherapeut Beeldend


Visie: Woorden vervangen door beelden.

Soms is de ervaring te heftig, het gevoel te groot of zijn de gedachten teveel. Graag help ik mensen om op een non-verbale manier, met behulp van klei, verf, steen, hout, etc., contact te maken met gevoelens, ervaringen en gedachten. De beeldende materialen en opdrachten helpen bij het uiten van gevoelens en emoties, het verwerken van ervaringen en het ordenen van gedachten. Als vaktherapeut ga ik samen met jou op zoek naar de materialen, technieken en werkvormen die jij nodig hebt om gevoelens te kunnen uiten, ervaringen te kunnen verwerken en gedachten te kunnen ordenen. Je doet bewustwording op en krijgt handvatten waardoor je zelfbeeld en zelfvertrouwen sterker worden.

Op locatie de Griend ben ik aanwezig op donderdagmiddag. Gedurende die middag heb ik ruimte voor individuele therapie.

Verder werk ik op maandag en woensdag vanuit mijn eigen praktijk in Aalbeek\Hulsberg.


Achtergrond:

Als beeldend kunstenaar heb ik 15 jaar lang alleen fotografisch geschilderd met olieverf. Op een kruispunt in mijn leven heb ik ervoor gekozen om in 2006 weer de schoolbanken op te zoeken en te gaan studeren aan de HAN te Nijmegen. Na vier jaar was ik klaar en stond ik met mijn diploma op de stoep van de Kamer van Koophandel. Ik heb vanaf dat moment mijn praktijk steeds verder uitgebouwd. Een van mijn eerste stappen in 2011 was om bij het Toon Hermanshuis te Sittard gasten te begeleiden die zich inschreven voor de creatieve therapie. Dit werk doe ik nog steeds en nu voor twee groepen gasten die wekelijks hun weg naar Sittard vinden. Ik heb een eigen praktijkruimte in Aalbeek van waaruit ik individuele behandelingen geef en workshops aanbied voor zowel particulieren als professionals.

In mijn werkwijze heb ik onder andere mindfulness en ACT (Acceptance and Commitment Therapy) geïntegreerd en ben ik gespecialiseerd in psychosociale oncologie, rouw- en verliesverwerking en stervensbegeleiding. Verder heb ik veel ervaring met Borderline Persoonlijkheidsstoornis en Dissociatieve Identiteitsstoornis.  Het mooiste van mijn vak is dat ik je kan laten ontdekken waar je kracht ligt. Mijn streven is dat je, gesteund door je ervaringen met beeldende therapie, je leven zelf verder vorm kunt gaan geven.


Contactgegevens:

Email: info@virginehartmann.nl

Telefoon: 06-22823512

Webadres: www.virginehartmann.nl

AGB code praktijk: 90-051261

AGB code persoonlijk: 90-042475

KvK nummer: 50982990

RBCZ nummer: 809746 G

Meer informatie vindt u op Researchgate en Linked in.


Doelgroep:

Iedereen wonend of werkend in postcodegebieden 6221 en 6222. Indien geen wachttijd, ook daarbuiten.


Wachttijd:

Geen


Klachtenregeling:

Een klacht kan worden ingediend rechtstreeks naar de hulpverlener. Indien dit niet mogelijk is kan men zich wenden tot de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) of de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen).


Kwaliteitskader:

Prijzen:  Vaktherapie kan vergoedt worden vanuit het aanvullend pakket onder ‘Alternatieve zorg’. Een kennismakingsgesprek is gratis. Een sessie duurt 90 minuten en kost € 100,00 inclusief beeldende materialen. Voor verdere informatie en mogelijkheden, kijk op de website.

Language