Griend3 ontvangt ISO-9001 certificering

Met gepaste trots kunnen we meedelen dat Griend3 nu ook ISO-9001:2025 gecertificeerd is. De certificering luidt:

“The Certification Leaders verklaart dat:
Griend3 B.V., Griend 3, 6221 AJ MAASTRICHT
een managementsysteem heeft geïmplementeerd en onderhoudt in overeenstemming
met de eisen van ISO 9001:2015 op basis van het toepassingsgebied:

Het leveren van wijkgerichte psychomedische, sociaal maatschappelijke,
transgenerationele en transdiagnostische zorg”

Marie-Jeanne Haack, oprichter Griend3: “We zijn heel blij met de certificering en we zullen ons blijven inzetten voor kwalitatief hoogwaardige zorg in de wijk”.

Open Huis bij Griend360°

Op 22 juni is het zover! Dan viert Griend3 haar 5-jarig jubileum.

Griend360° is een team van professionals en ervaringsdeskundigen dat mensen samenbrengt in de wijk. Samen werken we aan veerkracht en de balans tussen lichaam en geest.

Speciaal voor het jubileum van Griend3, organiseert Griend360° een Open Huis met leuke workshops voor iedereen! Je komt toch ook?

Voor meer informatie en aanmelden, zie de Open Huis-folder:

Griend3 viert 5-jarig jubileum met lezingen, workshops en een netwerkbijeenkomst

Griend3 werkt met een preventieve aanpak in de wijk om mensen gezond en mentaal fit te houden. Dit jaar vieren we het 5-jarig jubileum van Griend3 en nodigen we graag partners, initiatieven en organisaties uit die in het verlengde werken van Griend3. Op 22 juni 2023 worden lezingen en een workshop georganiseerd en is er gelegenheid om na te praten bij een informele netwerkbijeenkomst.

We hebben een bijzonder programma samengesteld met lezingen over gepersonaliseerde psychiatrie: interventies gebaseerd op evolutie en biotechnologie in samenhang.

Meld u aan voor 12 juni en we hopen dan ook van harte dat wij u op 22 juni a.s. mogen verwelkomen.

Marie-Jeanne Haack, Psychiater en initiatiefnemer/oprichter Griend3

Klik hier voor het programma en meer informatie: Uitnodiging lezingen lustrum Griend3

Geen wachtlijst voor GGZ-zorg bij Griend3 voor postcodes 6211, 6212, 6221, 6222

Voor patiënten wonend in postcodegebieden 6211, 6212, 6221 en 6222 die op een wachtlijst staan voor GGZ-zorg, biedt Griend3 een oplossing.

Voor patiënten:

Ben je door de huisarts verwezen naar specialistische GGZ en de wachtlijst voor passende gecontracteerde zorg is te lang? En woon je in het postcodegebied 6211, 6212, 6221 en 6222? Bij Griend3 is er geen wachtlijst en mag je gelijk starten. We hebben een contract met DSW verzekeringen. Tevens worden zuivere restitutiepolissen volledig vergoed. Kijk hier voor meer informatie.

Voor verwijzers en zorgbemiddelaars:

Ondervindt u ook moeite om patiënten te plaatsen binnen de Treeknormen? Het zijn vooral de complexe en crisisgevoelige patiënten die geweigerd geworden. Deze patiënten worden bij ons geaccepteerd. De behandelingen worden waar nodig met partners van Griend3 vormgegeven waardoor behandeling bij andere organisaties aansluitend is en u als zorgconsulent zich geen zorgen hoeft te maken over het wachtlijstbeheer.

Vergoeding van jouw zorg in 2022

Per 1 januari 2022 verandert de wijze waarop zorg bekostigd wordt. Informatie over het zorgprestatiemodel vind je in deze brochure. Hieronder vind je informatie over vergoedingen, facturatie en betalingen.

Gecontracteerde zorg

Voor het jaar 2022 heeft Marie-Jeanne Haack een contract afgesloten met DSW. Dat betekent dat alle kosten van de behandeling in haarpraktijk vergoed worden als je via DSW verzekerd bent. De declaraties kan zij direct bij DSW indienen.

Niet-gecontracteerde zorg

Met andere zorgverzekeraars heeft zij geen contract afgesloten.  Dat betekent dat je een deel van de zorg zelf moet betalen. Je verzekering moet je op de hoogte stellen van de hoogte van de vergoeding. Het is het beste om dit schriftelijk te laten vastleggen. De zorgverzekering is ertoe verplicht je schriftelijk informatie te verstrekken op jouw (schriftelijk) verzoek. De AGB-code van de praktijk die je daarbij kan vermelden is 03095145. Wij factureren 100% Nza tarief.

Niet-gecontracteerde zorg / Restitutiepolissen

Een restitutiepolis vergoedt 100% van het Nza tarief. Voor een overzicht kun je de volgende webpagina raadplegen. (https://contractvrijepsycholoog.nl/restitutie-polis/).

Factuur en betaling

Het eigen risico dien je zelf te betalen.

Vanaf 1 januari krijg je bij niet-gecontracteerde zorg een factuur met daarop vermeld de geleverde diensten. Deze betaal je die direct of maandelijks. Je dient dan de factuur in bij je zorgverzekering.

Tarieven

De tabellen met de uurtarieven van de verschillende medewerkers zullen te zijner tijd op onze website gepubliceerd worden. Ze zijn in te zien op de website van de overheid: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_640959_22/1/

Passend behandelaanbod moet blijven! Teken de petitie

Maatregelen van NZa en zorgverzekeraars gaan leiden tot grote problemen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dit heeft gevolgen voor cliënten van Griend3. U tekent toch ook de petitie?

Teken hier de petitie voor

  • Het stoppen van de verlaging van tarieven, behandelplafonds en strafkortingen voor ZGP’s zolang er wachtlijsten zijn.
  • Het stoppen van discriminatie van GGZ-patiënten.
  • Het behouden van de restitutiepolis voor de GGZ.
  • Het onderkennen van funeste gevolgen beleid voor patiënt en professional.
  • Het luisteren naar patiënt en behandelaar: ZGP levert doelmatige zorg bij complexe psychiatrische problemen. De ZGP moet blijven!

Meer informatie? Lees hier de brandbrief en het persbericht van ZGPaanZet.nl.

Coronavirus

In verband met de uitbraak van het Corona virus vragen wij iedereen die symptomen heeft, bv verkoudheid, niet naar de Griend te komen. De behandelafspraken zullen wel doorgang vinden, telefonisch of via Skype.

Because of the Corona  virus outbreak we would like to ask all with symptoms that could indicate a contamination, like a common cold, not to visit the Griend. Treatment sessions will be continued by telephone or Skype.

 

Vacature office manager

Op de Griend 3 te Maastricht huist een netwerk van ZZPers dat zich inzet voor tijdige en passende zorg en maatschappelijke voorzieningen door en voor en met de wijk. Voor de afstemming van de diverse diensten, het stroomlijnen van de logistiek en de communicatie met de stakeholders in de buurt zoeken wij een Office Manager. ‘Ben jij op zoek naar een flexibele parttime baan, met diverse werkzaamheden en zicht op een samenwerking voor langere termijn?’

Vacature office manager

Versterking

Ana Schutgens is vanaf 1 december 2019 in dienst getreden in de praktijk van Marie-Jeanne Haack, psychiater. Ana is psycholoog en zal de praktijken van Ingrid Leenders en Marie-Jeanne Haack versterken met diagnostiek en cognitieve gedragstherapeutische interventies. Zij spreekt Nederlands, Engels en Spaans.

Vanaf 2019 zijn muziektherapeut Juliane Tissen, en haar praktijk cedercoaching, en Suzanne Dear, psychosomatisch fysiotherapeut bij ons netwerk aangesloten. 

 

Language