Welkom!

Griend

Onze praktijken staan op een griend. Een griend is een vochtige akker waarop wilgenhout wordt verbouwd. De dunne twijgen zijn onder ander geschikt voor het maken van manden. De zwaardere takken kunnen voor vele doeleinden worden gebruikt; van stelen voor gereedschap tot het vlechten van schermen, wanden en zinkstukken voor dijkversteviging.


Samenwerking van zelfstandige praktijken

Griend 3 biedt onderdak aan een netwerk van zelfstandige praktijkhouders die werkzaam zijn in de zorg en maatschappelijke dienstverlening. Wij staan voor wijkgerichte psychosociale, transgenerationele en transdiagnostische zorg en willen voor iedereen wonend in postcodegebieden 6211, 6212, 6221 en 6222 passende psychosociale zorg ontwikkelen. De buurtbewoners krijgen voorrang op de wachtlijsten. We kunnen een rol spelen in het voor- en na-traject van hoogspecialistische GGZ,  in de ondersteuning van de sociale wijkteams, de jeugdzorg en huisartsen  en in de coördinatie van complexe problematieken. Participatie van bewoners in de wijk in het herstelproces is een speerpunt, evenals (terugval)preventie.


Wijkgericht

Zo beogen we de continuïteit van de zorg te waarborgen en kosten te drukken. Daartoe zoeken we aansluiting bij de beweging van “de blauwe zorg” en de deelnemers daarvan in de wijk. In de toekomst zouden we graag met de buurt een voorziening ontwikkelen door en voor bewoners van de wijk, waarbij de zorg zich organisch aanpast aan de noden die er op dat moment spelen op psychosociaal gebied, voor alle leeftijden. Initiatieven en vragen van buurtbewoners en collegae zijn van belang voor die ontwikkeling. Zorgvraag en aanbod worden ingebed in het vlechtwerk van lokale bedrijven en participanten die ook deelnemen in de preventie en herstelgerichte activiteiten.


Griend3 ontvangt ISO-9001 certificering

Met gepaste trots kunnen we meedelen dat Griend3 nu ook ISO-9001:2025 gecertificeerd is. De certificering luidt:

“The Certification Leaders verklaart dat:
Griend3 B.V., Griend 3, 6221 AJ MAASTRICHT
een managementsysteem heeft geïmplementeerd en onderhoudt in overeenstemming
met de eisen van ISO 9001:2015 op basis van het toepassingsgebied:

Het leveren van wijkgerichte psychomedische, sociaal maatschappelijke,
transgenerationele en transdiagnostische zorg”

Marie-Jeanne Haack, oprichter Griend3: “We zijn heel blij met de certificering en we zullen ons blijven inzetten voor kwalitatief hoogwaardige zorg in de wijk”.


AANMELDEN, VERZEKERINGEN EN VERGOEDINGEN

Aanmelden
Met een verwijzing (huisarts, psycholoog, overige specialisten) kunt je je aanmelden door een mail te sturen naar info@griend3.nl

Wachttijden
Ben je woonachtig in de regio met postcode 6211, 6222, 6221 en 6222 te Maastricht, dan is er geen wachtlijst voor het krijgen van GGZ-zorg bij Griend3.

Woon je wel in Maastricht, maar niet in dit postcodegebied, dan zal in overleg worden gekeken of je toch in behandeling kunt komen bij Griend3.

Verzekeringen en vergoedingen
Griend3 heeft contracten met DSW verzekeringen.
Als je een restitutiepolis hebt, wordt 100% vergoed.


Compagnons gezocht

Regiebehandelaar, tevens Psychodiagnostisch specialist of Psychiater

ZZP e/o op basis van een samenwerkingsconstructie

Griend3 biedt onderdak aan een netwerk van zelfstandige praktijkhouders die werkzaam zijn in de zorg en maatschappelijke dienstverlening. Wij staan voor wijkgerichte psychosociale, transgenerationele en transdiagnostische zorg en willen voor iedereen wonend in postcodegebieden 6211, 6212, 6221 en 6222 passende psychosociale zorg ontwikkelen. Participatie van bewoners in de wijk in het herstelproces is een speerpunt, evenals (terugval)preventie.

Language