Aanmelden, verzekeringen en vergoedingen

Aanmelden
Met een verwijzing (huisarts, psycholoog, overige specialisten) kunt je je aanmelden door een mail te sturen naar info@griend3.nl

Wachttijden
Ben je woonachtig in de regio met postcode 6211, 6222, 6221 en 6222 te Maastricht, dan is er geen wachtlijst voor het krijgen van GGZ-zorg bij Griend3.

Woon je wel in Maastricht, maar niet in dit postcodegebied, dan zal in overleg worden gekeken of je toch in behandeling kunt komen bij Griend3.

Verzekeringen en vergoedingen
Griend3 heeft contracten met DSW verzekeringen.
Als je een restitutiepolis hebt, wordt 100% vergoed.

Zuivere restitutiepolissen

Er zijn dit jaar gelukkig nog verzekeraars die (onder voorwaarden) wel een 100% restitutiepolis voor de GGZ aanbieden, zoals wij het nu kunnen beoordelen zijn dit:

Restitutiepolissen 2023

Verzekeringsmaatschappij

Naam polis

Restitutie

Vergoeding Prijs per maand Opmerking
a.s.r. Eigen Keuze 100% 156,50 Machtiging vooraf nodig
Aevitae Resitutie 100% 149,95 Machtiging vooraf nodig bij een aantal DSM-5 hoofdgroep diagnoses
AON Basis Exclusief 100% 152,75  
CZ Zorgkeuzepolis 100% 149,00  
IZZ (VGZ) Zorgkeuzepolis 100% 149,00  
Menzis Basis Vrij 100% 152,75  
Stad Holland Basisverzekering 100% 140,75  
Zilveren Kruis Basis Exclusief 100% 152,75  

Heb je geen restitutiepolis, vraag schriftelijk bij de zorgverzekeraar op hoeveel procent van het Nza tarief je vergoed krijgt (dus niet het gemiddeld gecontracteerd tarief).

Het kan zijn dat je een akkoordverklaring moet hebben van de verzekering.

Vergoedingen in 2022
Zie onderstaande tabel (I). Zodra de vergoedingen van 2023 bekend zijn, worden ze hier gepubliceerd.

Tabel I (2022)

ActiviteitBeroep100% Nza
Groep 30 minuten / 4 personenOverige beroepen €       19,35
Groep 30 minuten / 4 personenPsychotherapeut €       25,13
Groep 30 minuten / 4 personenGZ Psycholoog €       22,70
Groep 30 minuten / 4 personenPsychiater €       33,79
Behandeling 60 minutenOverige beroepen €     169,74
Behandeling 60 minutenPsychotherapeut €     217,47
Behandeling 60 minutenGZ Psycholoog €     192,60
Behandeling 60 minutenPsychiater €     303,98
Diagnostiek 60 minutenOverige beroepen €     202,16
Diagnostiek 60 minutenGZ Psycholoog €     228,60
Diagnostiek 60 minutenPsychotherapeut €     256,06
Diagnostiek 60 minutenPsychiater €     360,19

Vergoeding psychosomatische fysiotherapie
De psychosomatische fysiotherapie die wij bieden via de praktijk van Suzanne Dear wordt via een aanvullende verzekering vergoed en soms via de restitutiepolis. Verzekeraar DSW vergoedt voor psychosomatische fysiotherapie:

 

Basis: –
Aanvullend compact: vergoedt 9 sessies van 30 min
Aanvullend Standaard: 12 sessies van 30 min
Aanvullend top: 27 sessies van 30 min
AV student: 12 sessies van 30 min.
Het tarief wat vergoed wordt is €39,40. daar zit dan geen eigen bijdrage aan vast.
Kijk hier voor meer info: https://www.dsw.nl/Consumenten/Vergoedingen/Fysiotherapie

Voor meer informatie over de indicaties van dit onderdeel van de behandeling op Griend3, kijk op www.suzannedear.nl.

Factuur en betaling
Het eigen risico à 385 euro dien je zelf te betalen.

Bij niet-gecontracteerde zorg ontvang je een factuur van de geleverde diensten. Deze betaal je die direct of maandelijks. Je dient dan de factuur in bij je zorgverzekering. Gecontracteerde zorg wordt direct bij de zorgverzekering gedeclareerd.

Tarieven
De tarieven zijn te raadplegen via de tarievenzoeker van de NZa .

Uurtarief coaching, consultatie, interim en administratieve werkzaamheden is 170 euro/uur.

Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Bij no show of te laat afbellen wordt €50,00 in rekening gebracht door de betreffende behandelaar van Griend3.

Onvoldoende vergoed?
Indien je elders lang op de wachtlijst moet staan of als je de behandeling niet kunt betalen, kun je een eenmalig consult aanvragen via de huisarts. Daaruit volgt een passend advies. Daarmee kun je bij jouw zorgverzekering een akkoordverklaring aanvragen. Indien de behandeling bij Griend3 onvoldoende wordt vergoed, dan is de verzekering verplicht binnen 8 weken een passende behandeling te bieden.

Als je onvoldoende vergoeding ontvangt en niet weet waar je terecht kunt, neem dan contact op met de zorgbemiddelaar bij jouw zorgverzekering, om passende zorg te ontvangen. De zorgverzekering is verantwoordelijk om passende zorg binnen de Treeknormen te leveren. Daarnaast mag jouw inkomen geen hinderpaal zijn voor de vrije artsenkeuze (https://www.handhavingvrijeartsenkeuze.nl/).

Je verzekering moet je op de hoogte stellen van de hoogte van de vergoeding. Het is het beste om dit schriftelijk te laten vastleggen. De zorgverzekering is ertoe verplicht je schriftelijk informatie te verstrekken op jouw (schriftelijk) verzoek. De AGB-code van de praktijk Griend3 die je daarbij kan vermelden is 79792690. Wij factureren het Nza-tarief (de vastgestelde kostprijs). Een voorbeeld van de brief die je kunt gebruiken voor jouw zorgverzekering, tref je hier aan:
Voorbeeldbrief vergoeding door zorgverzekeraar bij hoge eigen bijdrage

Belangenbehartiging
Nationale Zorgnummer
Het Nationale Zorgnummer is een gezamenlijk initiatief van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland. Dit zijn koepelorganisatie van patiënten-, cliënten- en familieorganisaties in heel Nederland. Samen met haar partnerorganisaties, geven zij mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben een stem én een steun in de rug. www.nationalezorgnummer.nl

Meer organisaties die landelijk belangen behartigen: https://kennisbank.patientenfederatie.nl/app/answers/detail/a_id/2567 

Als de zorgverzekering verzaakt tijdige en passende zorg te vergoeden, kun je via de geschillencommissie van de zorgverzekeraar een klacht indienen:  klacht indienen bij zorgverzekeraar.

Apotheekvergoedingen
Klik hier voor de vergoeding apotheekzorg per zorgverzekeraar 2023Klik hier voor de Vergoeding afbouwmedicatie en advies afbouwtrajecten 2023

 

 

Disclaimer:

Uit de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.