Over ons


Mensenwerk

De kwaliteit van het contact, de verbinding tussen mensen, is de belangrijkste factor in welzijn. Een goed contact is mensenwerk en dat is de basis van de behandeling in onze praktijken. Daarbij voegen wij onze kennis, ervaring en technieken in interventies.


Vlechtwerk

Een mens staat niet alleen. Mensen zijn sociale wezens en het belang daarvan in het herstel moet onderstreept worden. De kans dat jijzelf of een dierbare ooit een psychiatrische aandoening krijgt en tijdelijk of langdurig patiënt zal zijn is groot. Vandaar dat wij met jullie een stevig vlechtwerk willen bouwen. Een vlechtwerk van familie, vrienden, buren, hulpverleners, bedrijven, scholen, maatschappelijke voorzieningen, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers. Het zijn je lokale partners in herstel en veerkracht. 


Netwerk

Om de juiste expertise en zorg op de juiste momenten te kunnen bieden onderhouden onze praktijken contacten met ziekenhuizen en gespecialiseerde centra in de regio. Wij zijn verbonden aan landelijke verenigingen op ons vakgebied ten behoeve van kwaliteitseisen en bijscholing. Regionale organisaties als de huisartsenkoepel ZIO, de Universiteit Maastricht, de gemeente Maastricht en zorgverzekeraars onderschrijven de beweging van de blauwe zorg, waarbij het doel is om de schotten in de zorg te slechten. Hierbij sluiten wij ons van harte aan.