Marie-Jeanne Haack, psychiater

                        

Visie:

Lichaam en geest zijn één en in het samenspel met de fysieke en sociale omgeving komen zij tot uitdrukking. Mensen die psychische problemen ervaren zijn vaak op meerdere vlakken uit balans. Met hen aan de slag gaan betekent voor mij durven kijken en werken vanuit verschillende gezichtspunten. Samen zoeken we naar aanknopingspunten voor verandering. Van binnenuit, vanuit de kracht in jezelf. Van buitenaf vanuit de kracht van je netwerk. Mijn rol daarin is deze ontdekkingstocht met jou en je naasten te onderzoeken, te begeleiden en daar waar nodig medicamenteus te ondersteunen.

Achtergrond:

Vanaf begin 2021 werk ik alleen nog in de eigen praktijk op de Griend. Van 2011 tot 2021 werkte ik daarnaast bij diverse instellingen als ZZP-er in België en Nederland.

Na de studie geneeskunde aan de Universiteit Maastricht in 1993 heb ik gewerkt als arts in asielzoekerscentra. Vanaf 1998 tot 2008 was ik arts in Psychomedisch Centrum Vijverdal (nu onderdeel van de Mondriaan Zorggroep) op de afdeling Sociale Rehabilitatie en later het Academisch Angst Centrum. In 2011 heb ik de opleiding tot psychiater afgerond. Tot 2015 werkte ik in U-center in Epen, een kliniek voor intensieve behandeling voor verslaving en neurotische stoornissen.

Naast mijn werk als arts was ik van 2000 tot 2010 mede oprichter en eigenaar van een onderzoek- en adviesbureau voor zorg en maatschappelijke dienstverlening, the Method-Group. Binnen dat kader ontwikkelden wij het Monitoring Area and Phase System, een methode om cliënten en voorzieningen in dezelfde dimensies in kaart te brengen, teneinde een betere match te maken tussen vraag en aanbod voor de individuele cliënt. Dit is de basis voor onze behandelplannen en samenwerking rondom cliënten.

In 2012-2013 volgde ik de opleiding Beleidspsychiatrie bij Berends-Que.

Instelling:

Vanaf 1 januari 2022 is Griend3 een instelling voor regionale ggz en levert diensten aan patiënten in de wijk samen met het netwerk.


Contact en registratiegegevens:

info@griend3.nl, m.haack@griend3.nl

Telefoon: +31 43 8554431

BIG register nummer: 79042177501

AGB code praktijk: 79792690

AGB code persoonlijk: 03068169

KvK Griend3: 86301942

Bankrekening: NL48ABNA0475908759

BTW-id: NL001836645B38

Meer informatie vindt u op Researchgate en Linked in.


Interventies:

Diagnostiek – Farmacotherapie – Integrale zorg – Psychotherapie – Individuele Coaching


Doelgroep:

Iedereen wonend of werkend in postcodegebieden 6211, 6212, 6221 en 6222


Klachtenregeling:

Een klacht kan worden ingediend door de patiënt, diens vertegenwoordiger, diens nabestaande of een gemachtigde.  In eerste instantie wordt met elkaar het gesprek aangegaan. Kijk bij Kwaliteit van zorg voor meer informatie.


Kwaliteitskader:

De BIG registratie is geldig tot 2026. Dit houdt in dat aan alle kwaliteitseisen betreffende de uitoefening van het beroep is voldaan. Lid van de NVVP en VvPL.

Kwaliteitsstatuut: klik hier voor het kwaliteitsstatuut.


Prijzen:

Per 1 januari 2022 is de wijze waarop zorg bekostigd wordt veranderd. Informatie over het zorgprestatiemodel vind je in deze brochure.


Waarneming:

Praktijk LieverZIJN: Psychiaters Hanneke Voermans en Ritsaert Lieverse. Tel: 043-2041183

Language