Vergoeding van jouw zorg in 2022

Per 1 januari 2022 verandert de wijze waarop zorg bekostigd wordt. Informatie over het zorgprestatiemodel vind je in deze brochure. Hieronder vind je informatie over vergoedingen, facturatie en betalingen.

Gecontracteerde zorg

Voor het jaar 2022 heeft Marie-Jeanne Haack een contract afgesloten met DSW. Dat betekent dat alle kosten van de behandeling in haarpraktijk vergoed worden als je via DSW verzekerd bent. De declaraties kan zij direct bij DSW indienen.

Niet-gecontracteerde zorg

Met andere zorgverzekeraars heeft zij geen contract afgesloten.  Dat betekent dat je een deel van de zorg zelf moet betalen. Je verzekering moet je op de hoogte stellen van de hoogte van de vergoeding. Het is het beste om dit schriftelijk te laten vastleggen. De zorgverzekering is ertoe verplicht je schriftelijk informatie te verstrekken op jouw (schriftelijk) verzoek. De AGB-code van de praktijk die je daarbij kan vermelden is 03095145. Wij factureren 100% Nza tarief.

Niet-gecontracteerde zorg / Restitutiepolissen

Een restitutiepolis vergoedt 100% van het Nza tarief. Voor een overzicht kun je de volgende webpagina raadplegen. (https://contractvrijepsycholoog.nl/restitutie-polis/).

Factuur en betaling

Het eigen risico dien je zelf te betalen.

Vanaf 1 januari krijg je bij niet-gecontracteerde zorg een factuur met daarop vermeld de geleverde diensten. Deze betaal je die direct of maandelijks. Je dient dan de factuur in bij je zorgverzekering.

Tarieven

De tabellen met de uurtarieven van de verschillende medewerkers zullen te zijner tijd op onze website gepubliceerd worden. Ze zijn in te zien op de website van de overheid: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_640959_22/1/

Teken ook de petitie!

Onderteken ook de petitie voor het voortbestaan van de vrijgevestigde praktijk.

Bij een vrijgevestigd psychiater kunnen patiënten terecht die behoefte hebben aan contact met een hulpverlener, die zowel diagnostiek als meerdere soorten behandeling kan bieden.

Onze praktijk biedt een alternatief voor de grote GGZ instellingen. Beide vormen van psychiatrische zorg hebben hun waarde, maar wij zijn ervan overtuigd dat patiënten zouden moeten kunnen kiezen wat bij hen past. 

De overheid en zorgverzekeraars denken hier anders over. Teken daarom de petitie voor keuzevrijheid en het behoud van vrijgevestigd, passend aanbod! 

https://zgpaanzet.petities.nl/

Meer informatie:

Vanaf 1 januari 2022 krijgen zelfstandig gevestigde psychiaters (ZGP’s) veel minder betaald voor hun behandelingen dan de psychiaters in de grote GGZ-instellingen. Oorzaak hiervan is de nieuwe bekostiging voor de GGZ en de forensische zorg die is bedacht door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Er is een tendens vanuit de overheid, de NZa en de zorgverzekeraars om ZGP’s te dirigeren naar GGZ-instellingen waar grote personeelstekorten zijn. Maar veel psychiaters willen niet (terug) naar een instelling, waar zij zich voelen beknot in hun professionele autonomie en hun vak niet (meer) naar behoren kunnen uitoefenen. In de vrije vestiging kunnen psychiaters dat wel. In het huidige systeem is het nog mogelijk om het beroep van psychiater in de volle breedte uit te oefenen. Bijna elke ZGP kiest voor een eigen praktijk uit liefde voor het vak. Op deze manier geeft het behandelen voldoening en dat is een belangrijke motivatie voor de ZGP.
Door de nieuwe maatregel vallen patiënten die juist zijn vastgelopen binnen de geestelijke gezondheidszorg tussen wal en schip. Dat wil zeggen dat 60.000 goed lopende complexe behandelingen in gevaar komen.

Passend behandelaanbod moet blijven! Teken de petitie

Maatregelen van NZa en zorgverzekeraars gaan leiden tot grote problemen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dit heeft gevolgen voor cliënten van Griend3. U tekent toch ook de petitie?

Teken hier de petitie voor

  • Het stoppen van de verlaging van tarieven, behandelplafonds en strafkortingen voor ZGP’s zolang er wachtlijsten zijn.
  • Het stoppen van discriminatie van GGZ-patiënten.
  • Het behouden van de restitutiepolis voor de GGZ.
  • Het onderkennen van funeste gevolgen beleid voor patiënt en professional.
  • Het luisteren naar patiënt en behandelaar: ZGP levert doelmatige zorg bij complexe psychiatrische problemen. De ZGP moet blijven!

Meer informatie? Lees hier de brandbrief en het persbericht van ZGPaanZet.nl.

Coronavirus

In verband met de uitbraak van het Corona virus vragen wij iedereen die symptomen heeft, bv verkoudheid, niet naar de Griend te komen. De behandelafspraken zullen wel doorgang vinden, telefonisch of via Skype.

Because of the Corona  virus outbreak we would like to ask all with symptoms that could indicate a contamination, like a common cold, not to visit the Griend. Treatment sessions will be continued by telephone or Skype.

 

Vacature office manager

Op de Griend 3 te Maastricht huist een netwerk van ZZPers dat zich inzet voor tijdige en passende zorg en maatschappelijke voorzieningen door en voor en met de wijk. Voor de afstemming van de diverse diensten, het stroomlijnen van de logistiek en de communicatie met de stakeholders in de buurt zoeken wij een Office Manager. ‘Ben jij op zoek naar een flexibele parttime baan, met diverse werkzaamheden en zicht op een samenwerking voor langere termijn?’

Vacature office manager

Versterking

Ana Schutgens is vanaf 1 december 2019 in dienst getreden in de praktijk van Marie-Jeanne Haack, psychiater. Ana is psycholoog en zal de praktijken van Ingrid Leenders en Marie-Jeanne Haack versterken met diagnostiek en cognitieve gedragstherapeutische interventies. Zij spreekt Nederlands, Engels en Spaans.

Vanaf 2019 zijn muziektherapeut Juliane Tissen, en haar praktijk cedercoaching, en Suzanne Dear, psychosomatisch fysiotherapeut bij ons netwerk aangesloten. 

 

Officiële opening praktijken Griend 3

22 juni 2018 was de officiële opening van de praktijken op Griend 3. Het was een geanimeerde en feestelijke bijeenkomst. Verschillende partijen die geïnteresseerd of betrokken zijn bij wijkgerichte zorg hebben met elkaar kennis hebben gemaakt.