Ingrid Lendfers, psycholoog

Balans & Impuls is sinds 1997 een landelijk opererend psychologisch trainings- en adviesbureau. We bieden werkgevers en medewerkers praktische handvatten en vaardigheden om mentaal weerbaar en gezond te functioneren. Het is de bedoeling levenstaken op het werk en thuis weer te kunnen hanteren. Bij verzuim als gevolg van psychische klachten helpen we met herstel en re-integratie.

Balans & Impuls biedt individuele begeleiding (persoonlijke training), loopbaansupport en teamcoaching- en trainingen.

Een belangrijk uitgangspunt is dat met grondige diagnostiek de persoonlijkheidsstructuur in kaart wordt gebracht. Er volgen adviezen over grenzen en mogelijkheden in herstel en re-integratie. Onze werkwijze is praktisch en no-nonsense. De medewerker krijgt houvast door de “persoonlijke gebruiksaanwijzing” te leren kennen en hanteren, zowel privé als in de werkcontext. Daarin is aandacht voor herstel in levenstaken; het functioneren als persoon, zowel in het werk als privé. Wanneer deze pijlers van het persoonlijk leven worden hersteld en versterkt, draagt dit bij aan duurzaam herstel.

Mensen kunnen scheefgroeien door onjuist gebruik of verwaarlozen van de eigen gebruiksaanwijzing. Psychische klachten en problemen thuis en op het werk zijn het gevolg. Soms worden doelen en wensen nagestreefd die niet (meer) haalbaar zijn. In een “persoonlijke training” wordt actief getraind in herstel van klachten en versterken van persoonlijk zelfmanagement gericht op een effectief functioneren in levenstaken in werk en privéleven. Verder wordt in een traject één tot twee keer een “ronde tafel gesprek” geboden om praktisch te adviseren over herstel en re-integratie.

De aanpak van Balans & Impuls is duidelijk, confronterend en praktisch. Scheefgroei wordt bijgesteld in doorgroei, binnen de grenzen van de eigen mogelijkheden.

Er wordt gewerkt met een eigen team psychologen, trouble shooters  en psychiaters. De aanpak is onderbouwd met diverse publicaties en wetenschappelijk onderzoek. Voorbeelden van problematiek bij aanmelding zijn: overspanning, depressie, angsten, PTSS, schok-en rouwverwerking, levensfaseproblematiek, loopbaanvragen. De aanpak wordt afgestemd op de diagnostiek en mogelijkheden van de persoon. Er wordt gewerkt met positieve psychologie, cognitieve- en gedragstherapie, psychodrama, EMDR. De aanvragen voor hulp kunnen zowel komen vanuit preventie als ziekte.

Zie www.balans-en-impuls.nl

Language