Frank Diederen

 

Verslavingsdeskundige, GGZ-Agoog en eigenaar Adicon; Bedrijfs- en management adviseur, counselor en trainer in gedragsverandering. Coauteur van STECR Werkwijzer: Verslaving en Werk.
Adicon is een organisatie voor particuliere hulpverlening, training en advies bij verslavingsproblematiek.

Visie:

• De mens staat in de begeleiding centraal, niet de verslaving
• Verslaving is gedrag. Gedrag kan veranderen
• Ieder bepaalt zijn eigen ontwikkeling
• Omgeving is van groot belang bij herstel van gezond gedrag

Missie:

Adicon brengt mensen in ontwikkeling zodat middelengebruik niet meer nodig is.
Adicon neemt problemen niet over maar motiveert tot nieuw gedrag en begeleidt het proces.
Adicon hecht waarde aan transparant en eerlijk contact.
We kunnen veel, maar niet alles. Adicon is helder over haar mogelijkheden.
Motiveren tot nieuw gedrag is voor Frank Diederen een centraal thema in zijn werkzame leven. Of dit nu in een bedrijf is of op menselijk niveau. Adicon is door hem opgericht om mensen in ontwikkeling te brengen die in hun dagelijks functioneren belemmerd worden door hun verslavingsgedrag en hierin verandering willen.
Adicon is er voor klanten die kiezen voor kwaliteit, een hoog service niveau, privacy en in de beslotenheid van de eigen omgeving aan de slag willen met hun vragen. Adicon is een particuliere organisatie en kiest ervoor om niet binnen de kaders van de zorgverzekeraar te werken. Werkgevers en bedrijfsartsen verwijzen regelmatig medewerkers die mede als gevolg van middelengebruik of verslaving disfunctioneren op het werk.
Sinds 2018 is er een prettige samenwerking met het team van psychiater, Drs. Marie Jeanne Haack, Psychiatriepraktijk de Griend 3 in Maastricht. Adicon levert daar in de persoon van Frank Diederen, ambulante GGZ verslavingszorg. Afhankelijk van uw verzekering kan dit (deels) gedeclareerd worden via de zorgverzekeraar.

Contact en registratiegegevens:

Info@adicon.nl , www.adicon.nl
Telefoon: 0031 624187648
GGZ-agoog registratienr. : 461036608
KvK : 52439321
Bankrekening: NL 23 ABNA 0460632388
BTW nr: NL 155934880B01

Interventies:

Individuele coaching bij verslaving, burn-out en andere levensvragen
Cognitieve Gedragstherapie, Oplossingsgericht, relatie en gezinstherapie.
Management en bedrijfsadvies inzake middelengebruik op het werk. Trainer Moti-4 Interim management, verandermanagement en teamontwikkeling in (non-profit)organisaties.

Werkgebied:

Nederland, België , Luxemburg en Nordrhein-Westfalen, Duitsland.

Wachtlijst:

Geen. Ik probeer binnen 24 uur telefonisch contact met u te hebben om binnen een week een eerste afspraak te realiseren.

Kosten:

Zie www. Adicon.nl .
Via DBC tarief NZA afhankelijk van verzekering en polis.
Language