Nieuws2

Inspiratiedag vrijdag 21 juni ‘Doen wat werkt!’

Beste Vriend van de Griend,

Griend3 en haar team van vaktherapeuten nodigen u als bijzondere relatie uit voor een bijzonder evenement op vrijdag 21 juni: een inspiratiedag over vaktherapie met het thema ‘Doen wat werkt!

Waarom organiseren we deze inspiratiedag? Vaktherapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie. Kortom: niet praten, maar juist doen en ervaren. Deze ervaringen leiden tot nieuwe vaardigheden en inzichten die cliënten in hun dagelijkse leven kunnen toepassen. Het gaat om emotionele vaardigheden, cognitieve vaardigheden, sociale vaardigheden of vaardigheden op lichamelijk gebied. Vaktherapie is te volgen als individu, als gezin, als koppel of in een groep. Genoeg mogelijkheden tot specialistische zorg!
Boeiende bijdragen en interactieve workshops: Hoe kunt ú ervaringsgericht werken in uw praktijk? Inspirerende lezingen en workshops geven het antwoord, door experts in de vaktherapie.
Zij bieden u de middelen en kennis aan om middels vaktherapie cliënten op een andere manier te behandelen van psychosociale en psychiatrische problematiek. 
De inspiratiedag begint met een ochtendprogramma bij StayOkay aan Maasboulevard 101, waarna er na de lunch vaktherapie in de praktijk ervaren kan worden op diverse locaties. Als afsluiting vindt er een feestelijke netwerkborrel plaats op locatie bij Griend3.

Wat kunt u verwachten?

Ochtendprogramma bij StayOkay (Maasboulevard101, Maastricht)
9.15-9.45Ontvangst met koffie en thee, en echte Limburgse vlaai
9.45Opening door Marie-Jeanne Haack, psychiater & directeur van Griend3
10.00-11.00Lezing door hoogleraar klinische psychologie Prof. dr. Susan van Hooren
11.00-11.30Pauzemoment met koffie en thee, intercollegiaal contactmoment
11.30-12.30Lezing door vaktherapeut Stephan Marchant
12.30Afsluiting van het ochtendprogramma meteen heerlijke lunch

Sprekers Inspiratiedag Griend3: ‘Doen wat werkt!

Prof. dr. Susan van Hooren
Susan van Hooren is hoogleraar klinische psychologie aan de Open Universiteit en sinds 1 april 2024 lector Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK) bij Zuyd Hogeschool. Over haar lezing: In de praktijk zien vaktherapeuten en hun verwijzers positieve resultaten van hun behandeling en zijn cliënten tevreden, maar wat is er bekend vanuit onderzoek? En hoe kunnen we de effecten verklaren? In deze presentatie zal Susan ingaan op de werkzaamheid van vaktherapeutische interventies volgens de laatste inzichten.

Vaktherapeut Stephan Marchant
Stephan Marchant is therapeut dans en beweging, een creatieve vernieuwer met een passie voor playfulness en schrijver van het boek ‘Dansen door het leven’. Zijn lezing gaat over de intrinsieke waarde van creatieve bewegingsprocessen en hoe creatie een krachtige tool is voor menselijke groei en verbinding. Hij deelt zijn ervaringen over hoe innerlijke verhalen van cliënten door het doen en ervaren zichtbaar en voelbaar worden, van binnen naar buiten.

stuur ons een e-mail om u aan te melden
info@griend3.nl


Uitnodiging Workshops vrijdag 21 juni

Griend3 opent op vrijdagmiddag 21 juni haar deuren en laat je op een speelse manier kennis maken met vaktherapie. Kom kijken, proeven, en vooral, bewegen!

Vaak als je aan een therapeut denkt zie je een stoel voor je waarin je mag zitten vertellen over jouw problemen. Bij Griend3 pakken we het net even anders aan. In plaats van na te denken gaan we maken, doen én bewegen. Dus uit je hoofd komen, en je lichaam laten voelen en ervaren. Oftewel, vaktherapie!

Workshop Danstherapie
door Francien van de Wiel
14.00 – 15.00  Locatie: Turennestraat 25 (Studio Tridance)

Workshop Muziektherapie
door Juliane Tissen
14.00 – 15.00  Locatie: Elisabeth Stroevenlaan 51A (Centrum voor Vaktherapie)

Workshop Beeldende therapie
door Virgine Hartman en Daniëlle Brouns
15.30 – 16.30 Locatie: Griend 3

Workshop Speltherapie
door Leonie der Kinderen
15.30 – 16.30 Locatie: Griend 3

Feestelijke netwerkborrel
17:00 Locatie: Griend 3


Griend3 ontvangt ISO-9001 certificering

Met gepaste trots kunnen we meedelen dat Griend3 nu ook ISO-9001:2025 gecertificeerd is. De certificering luidt:

“The Certification Leaders verklaart dat:
Griend3 B.V., Griend 3, 6221 AJ MAASTRICHT
een managementsysteem heeft geïmplementeerd en onderhoudt in overeenstemming
met de eisen van ISO 9001:2015 op basis van het toepassingsgebied:

Het leveren van wijkgerichte psychomedische, sociaal maatschappelijke,
transgenerationele en transdiagnostische zorg”

Marie-Jeanne Haack, oprichter Griend3: “We zijn heel blij met de certificering en we zullen ons blijven inzetten voor kwalitatief hoogwaardige zorg in de wijk”.


Open Huis bij Griend360°

Op 22 juni is het zover! Dan viert Griend3 haar 5-jarig jubileum.

Griend360° is een team van professionals en ervaringsdeskundigen dat mensen samenbrengt in de wijk. Samen werken we aan veerkracht en de balans tussen lichaam en geest.

Speciaal voor het jubileum van Griend3, organiseert Griend360° een Open Huis met leuke workshops voor iedereen! Je komt toch ook?

Voor meer informatie en aanmelden, zie de Open Huis-folder:


19 MEI 2023

Griend3 viert 5-jarig jubileum met lezingen, workshops en een netwerkbijeenkomst

Griend3 werkt met een preventieve aanpak in de wijk om mensen gezond en mentaal fit te houden. Dit jaar vieren we het 5-jarig jubileum van Griend3 en nodigen we graag partners, initiatieven en organisaties uit die in het verlengde werken van Griend3. Op 22 juni 2023 worden lezingen en een workshop georganiseerd en is er gelegenheid om na te praten bij een informele netwerkbijeenkomst.

We hebben een bijzonder programma samengesteld met lezingen over gepersonaliseerde psychiatrie: interventies gebaseerd op evolutie en biotechnologie in samenhang.

Meld u aan voor 12 juni en we hopen dan ook van harte dat wij u op 22 juni a.s. mogen verwelkomen.

Marie-Jeanne Haack, Psychiater en initiatiefnemer/oprichter Griend3

Klik hier voor het programma en meer informatie: Uitnodiging lezingen lustrum Griend3


12 DECEMBER 2024

Geen wachtlijst voor GGZ-zorg bij Griend3 voor postcodes 6211, 6212, 6221, 6222

Voor patiënten wonend in postcodegebieden 6211, 6212, 6221 en 6222 die op een wachtlijst staan voor GGZ-zorg, biedt Griend3 een oplossing.

Voor patiënten:

Ben je door de huisarts verwezen naar specialistische GGZ en de wachtlijst voor passende gecontracteerde zorg is te lang? En woon je in het postcodegebied 6211, 6212, 6221 en 6222? Bij Griend3 is er geen wachtlijst en mag je gelijk starten. We hebben een contract met DSW verzekeringen. Tevens worden zuivere restitutiepolissen volledig vergoed. Kijk hier voor meer informatie.

Voor verwijzers en zorgbemiddelaars:

Ondervindt u ook moeite om patiënten te plaatsen binnen de Treeknormen? Het zijn vooral de complexe en crisisgevoelige patiënten die geweigerd geworden. Deze patiënten worden bij ons geaccepteerd. De behandelingen worden waar nodig met partners van Griend3 vormgegeven waardoor behandeling bij andere organisaties aansluitend is en u als zorgconsulent zich geen zorgen hoeft te maken over het wachtlijstbeheer.


1 FEBRUARI 2022

Griend3: instelling voor regionale ggz in de wijk

Vanaf 1 januari 2022 is Griend3 een instelling voor regionale ggz en levert diensten aan patiënten in de wijk samen met het netwerk.


17 DECEMBER 2021

Vergoeding van jouw zorg in 2022

Per 1 januari 2022 verandert de wijze waarop zorg bekostigd wordt. Informatie over het zorgprestatiemodel vind je in deze brochure. Hieronder vind je informatie over vergoedingen, facturatie en betalingen.

Gecontracteerde zorg

Voor het jaar 2022 heeft Marie-Jeanne Haack een contract afgesloten met DSW. Dat betekent dat alle kosten van de behandeling in haarpraktijk vergoed worden als je via DSW verzekerd bent. De declaraties kan zij direct bij DSW indienen.

Niet-gecontracteerde zorg

Met andere zorgverzekeraars heeft zij geen contract afgesloten.  Dat betekent dat je een deel van de zorg zelf moet betalen. Je verzekering moet je op de hoogte stellen van de hoogte van de vergoeding. Het is het beste om dit schriftelijk te laten vastleggen. De zorgverzekering is ertoe verplicht je schriftelijk informatie te verstrekken op jouw (schriftelijk) verzoek. De AGB-code van de praktijk die je daarbij kan vermelden is 03095145. Wij factureren 100% Nza tarief.

Niet-gecontracteerde zorg / Restitutiepolissen

Een restitutiepolis vergoedt 100% van het Nza tarief. Voor een overzicht kun je de volgende webpagina raadplegen. (https://contractvrijepsycholoog.nl/restitutie-polis/).

Factuur en betaling

Het eigen risico dien je zelf te betalen.

Vanaf 1 januari krijg je bij niet-gecontracteerde zorg een factuur met daarop vermeld de geleverde diensten. Deze betaal je die direct of maandelijks. Je dient dan de factuur in bij je zorgverzekering.

Tarieven

De tabellen met de uurtarieven van de verschillende medewerkers zullen te zijner tijd op onze website gepubliceerd worden. Ze zijn in te zien op de website van de overheid: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_640959_2


Language