Interventies

Een interventie is gedefinieerd als een middel/manier/methode die beoogt samen met de patiënt/familie  een situatie te stabiliseren of te veranderen.

Interventies worden beschreven in leefgebieden en fasen, gerelateerd aan de manier waarop patiënten beschreven worden. (zie bijlage).

De leefgebieden zijn Psychisch, Lichamelijk, Verslaving, Sociaal, Praktisch (vermogen, vaardigheden, wonen, werk), Criminaliteit. De velden van zorg komen grofweg overeen met de primaire problemen waar patiënten mee kampen: GGZ, Somatische zorg, Verslavingszorg, Sociaal-Maatschappelijke zorg, Justitie/reclassering.

De fasen van verandering op client niveau (precontemplatie, contemplatie, voorbereiding, actie, handhaving) van Prochaska en Diclemente zijn de basis voor de Fasen van Zorg. Stabilisatie, Motivatie, Behandel, Terugvalpreventie. Waarbij de zorg beoogt aan te sluiten op de fase waarin patient is teneinde het veranderingsproces te ondersteunen.

Daarnaast wordt er bepaald of de interventie specialistisch (langdurig gespecialiseerde opleiding nodig), generalistisch (basisopleiding) of ondersteunend (geen specifieke opleiding nodig) van aard is en of er sprake is van een interventie van de omgeving (fysiek of sociaal) of steun (middelen).

klik hier voor de actuele interventies kalender

Overzicht Interventies

Interventie Therapeut Behandelfase/ Doel Lengte
Beeldend Therapie Groep Virgine Hartmann Emotieregulatie 10 bijeenkomsten
Danstherapie Groep Francien van de Wiel

Leren ontspannen, lichaamsbewustwording, leren pauze nemen bij overmatig piekeren. Plezier in beweging ervaren. Rust, ruimte en aandacht voor zichzelf te nemen. Onderling delen van ervaringen.

10 bijeenkomsten

Muziektherapie Groep: Structuur en identiteit

Juliane Tissen Ontwikkelen structuur en identiteit. De vragen “Wie ben ik?”, “Wat kan ik?”, “Wat wil ik?” staan ervaringsgericht en interactief centraal. 10 bijeenkomsten
Muziektherapie Groep: Zelfvertrouwen en Zelfexpressie Juliane Tissen

Transdiagnostisch gedurende hoofdbehandelfase. Assertiviteit vergroten. Handelend vermogen vanuit contact met jezelf en de omgeving oefenen. Eigen keuzes (leren) maken en hiermee hoorbaar ruimte innemen in afstemming op de omgeving.

10 bijeenkomsten
Mindfulness Training Hanneke Voermans Transdiagnostisch bij zelfregulatieproblemen, stemmingsproblemen, piekeren, dwangdenken, angstklachten, slaapproblemen, onrust 8 bijeenkomsten