Coronavirus

CODE GEEL/ORANJE/ROOD IN JOUW REGIO

In verband met de uitbraak van het Corona virus hebben wij de volgende maatregelen genomen, bij CODE ORANJE OF ROOD:

Je kunt tevoren afspreken met je behandelaar of het behandelcontact in persoon of via beeldbellen/telefonisch zal plaatsvinden.

Kom op het afgesproken tijdstip. Er kunnen niet meer dan 2 personen in de wachtkamer verblijven. Bent u nummer 3, dan graag buiten wachten. Gelieve alleen te komen, tenzij er gezinsgesprekken gepland zijn.

Draag een mondmasker in de gezamenlijke ruimtes.

Graag voorbereidingen treffen om zo weinig mogelijk contactoppervlak aan te raken. (water meenemen, handen wassen tevoren)

De ingang is aan de kant van de parkeerplaats, de uitgang via de Franciscus-Romanusweg.

CODE GEEL: de algemene landelijke voorzorgsmaatregelen gelden: houdt 1,5m afstand, was je handen.

Because of the outbreak of the Corona virus, we have taken the following measures. CODE ORANGE /RED

You can decide with your practitioner in advance whether the treatment contact will take place in person or via video/telephone.

Arrive at the sceduled time. There are no more than 2 people allowed in the waiting room. If you are number 3, please wait outside. Come alone, unless family treatment is scheduled.

Please prepare to touch as little contact surface as possible. (bring water, wash hands in advance)

Wear a a mask in the common areas.

The entrance is on the side of the parking lot, the exit via the Franciscus-Romanusweg.

CODE YELLOW, general national precautions apply: keep 1,5 m distance, wash your hands