Corona Virus

In verband met de uitbraak van het Corona virus hebben wij de volgende maatregelen genomen.

Je kunt tevoren afspreken met je behandelaar of het behandelcontact in persoon of via beeldbellen/telefonisch zal plaatsvinden.

Kom op het afgesproken tijdstip. Er kunnen niet meer dan 2 personen in de wachtkamer verblijven. Bent u nummer 3, dan graag buiten wachten. Gelieve alleen te komen, tenzij er gezinsgesprekken gepland zijn.

Graag voorbereidingen treffen om zo weinig mogelijk contactoppervlak aan te raken. (water meenemen, handen wassen tevoren)

De ingang is aan de kant van de parkeerplaats, de uitgang via de Franciscus-Romanusweg.

Overigens gelden de algemene landelijke voorzorgsmaatregelen.

Because of the outbreak of the Corona virus, we have taken the following measures.

You can decide with your practitioner in advance whether the treatment contact will take place in person or via video/telephone.

Arrive at the sceduled time. There are no more than 2 people allowed in the waiting room. If you are number 3, please wait outside. Come alone, unless family treatment is scheduled.

Please prepare to touch as little contact surface as possible. (bring water, wash hands in advance)

The entrance is on the side of the parking lot, the exit via the Franciscus-Romanusweg.

Moreover, general national precautions apply.