Bep Ebbenn

Maatschappelijk werker / Generalist


Visie

Vertrouwen in eigen kracht (en passie) van ieder mens om naar vermogen zelf regie te houden over eigen leven en daarin zelfredzaam te zijn, is voor mij onweerlegbaar. Op het moment dat de regie tijdelijk even ontbreekt, kan deze middels advisering en ondersteuning weer worden verkregen. Altijd via individueel maatwerk en gericht op duurzame zelfredzaamheid. Het netwerk en de maatschappelijke samenleving en -organisaties kunnen hierin betrokken worden, of het nu gaat om toeleiding naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of het integraal samenwerken in de wijk door netwerken te verbinden en passende ondersteuning dichtbij huis te organiseren.

Achtergrond

Sinds 2014 ben ik werkzaam als Generalist bij WIJeindhoven. In deze functie werk ik aan vraagverheldering en -verduidelijking alsmede het adviseren en stimuleren van ‘eigen kracht’ van inwoners. Van belang hierbij zijn het inzetten van het eigen netwerk, de sociale basis of professionele hulpverlening. Ik ondersteun inwoners bij het maken van een eigen plan waardoor deze zo veel mogelijk eigen regie kunnen verwerven en behouden. Van 2008 tot 2014 heb ik als Consulent Informele zorg bij stichting MEE de Meentgroep gewerkt. Centraal in deze functie stonden het matchen van vrijwilligers en hulpvragers volgens de methodieken ‘maatjesconcept’ en de ‘presentie- & empowermentbenadering’ alsmede het begeleiden en coachen van vrijwilligers en stagiaires.  Het initiëren en ontwikkelen van nieuwe initiatieven en projecten met potentiële externe samenwerkingspartners ten behoeve van mensen met een beperking en werving van nieuwe vrijwilligers/stagiaires, vormden ook belangrijk onderdelen van mijn werkzaamheden. In de daaraan voorafgaande jaren heb ik in diverse functies bij een tweetal GGz-instellingen gewerkt, o.a. als Coördinerend Activiteiten- en Trajectbegeleider. Centraal in deze functie stond het ontwikkelen, vormgeven en coördineren van een kunstzinnig activeringsproject voor mensen met een psychiatrische achtergrond op basis van de Melba methodiek.

Doelgroep

Het samenwerken met mensen in kwetsbare situaties staat voor mij centraal. Ik heb met een diversiteit aan individuen en groepen gewerkt, o.a. asielzoekers, mensen met een psychiatrische achtergrond, verstandelijke beperking en vrijwilligers. Daarbij niet denkend in termen van ‘doelgroepen’ maar mensen beschouwend als bronnen van mogelijkheden met eigen kracht. Mijn dienstverlening is toegankelijk voor personen wonend of werkend in de postcodegebieden 6211, 6212, 6221 en 6222. Ben geregistreerd Maatschappelijk Werker.


Contactgegevens

E-mail:  b.ebbenn@griend3.nl
Telefoon: 06-82565968
KvK nummer: 000052773051

Bank: NL22 INGB 0396 1020 34 t.n.v. EbbennMW

LinkedIn:  https://nl.linkedin.com/in/bep-ebbenn-a7534921

Sociaal professionals bieden kwetsbare cliënten professionele hulp. Met een registratie bij Registerplein laten professionals aan cliënten, werkgevers en opdrachtgevers zien dat ze expert zijn in hun vak en dat ze blijven bijleren. Zo waarborgt Registerplein de kwaliteit van hun vaardigheden. Registratienummer: 461040807


Klachtenregeling

Een klacht kan worden ingediend door de betrokkene, diens vertegenwoordiger, nabestaande of gemachtigde. In eerste instantie wordt met elkaar het gesprek aangegaan. Mocht er vervolgens nog behoefte bestaan uw onvrede te melden, dan kunt u dit doen via https://erisietsmisgegaan.nl/onvrede-melden/


Kwaliteitsstatuut

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing.


Language